Klub Żeglarski - CHEŁM.

Osoby zainteresowane wstąpieniem w nasze szeregi zapraszamy do zapoznania się z dokumentami regulującymi naszą działalność:

Kodeks pokładowy

Świadczenia jachtowe

a następnie wypełnij

Deklaracja załoganta

Deklarację można przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Klubu w Chełmskim Domu Kultury (Chełm, Plac Tysiąclecia P.P. 1) w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Klub Żeglarski - CHEŁM, deklaracja członkowska".

W trakcie sezonu możecie również dostarczyć deklarację do naszej Stanicy nad jeziorem Białym.

Pozdrawiamy i zapraszamy :)

  • opłata wpisowa
  • 200 zł
  • uczniowie, studenci, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne - 100 zł
  • składka członkowska
  • 200 zł
  • płatne do 31 marca każdego roku
  • świadczenia osobiste
  • 20 godzin
  • pracy społecznej na rzecz stowarzyszenia w roku