Klub Żeglarski CHEŁM

Klub Żeglarski CHEŁM

dołącz do nas!

Sobiborski Park Krajobrazowy

Sobiborski Park Krajobrazowy położony jest we wschodniej części województwa lubelskiego w powiecie włodawskim na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Obejmuje teren gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Utworzony w marcu 1983 roku park krajobrazowy chroni znaczne partie lasów z licznie występującymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami. Całkowita powierzchnia parku krajobrazowego wynosi 11 166 ha.


W parku znajduje się 6 rezerwatów przyrody: Rezerwat przyrody Brudzieniec, Rezerwat przyrody Żółwiowe Błota, Rezerwat przyrody Małoziemce, Rezerwat przyrody Jezioro Orchowe, Rezerwat przyrody Magazyn, Rezerwat przyrody Trzy Jeziora.

Występują tu interesujące typy rzeźby terenu, a więc równiny pochodzenia wodno-lodowcowego, rzecznego i jeziornego, polodowcowe moreny, wydmy tworzące mozaikowaty układ terenów suchych i podmokłych.

Duże walory przyrodnicze tego terenu wpłynęły na uznanie go za ostoję przyrody o znaczeniu międzynarodowym w systemie CORINE.

Ważnym elementem w hydrosferze parku są śródleśne jeziora. Na terenie Parku położonych jest ich siedem: Orchowe (Księżowskie) – pow. 8,1ha, Wspólne (Spólne, Spilno) – pow. 63,1 ha, Brudno – pow. 40,8 ha, Pereszpa (Pereszpa, Perespilno) – pow. 24,3 ha, Koseniec – pow. 21 ha, Brudzieniec – pow. 17,8 ha, Płotycze – pow. 16,6 ha. Jedynie niewielkie fragmenty brzegów tych jezior są dostępne, w otoczeniu dominują torfowiska i podmokłe lasy.

Obszar Sobiborskiego Parku Krajobrazowego to teren realizacji ważnych programów czynnej ochrony przyrody. Programy te dotyczą renaturalizacji ekosystemów wodno-torfowiskowych na terenie parku, zachowania siedlisk rzadkich gatunków roślin jak wierzby lapońskiej i borówkolistnej. Głównym programem jest jednak ochrona żółwia błotnego, polegająca na wspomaganiu rozwoju populacji żółwia oraz ochronie jego lęgowisk.

Sobiborski Park KrajobrazowyDo najcenniejszych przyrodniczo elementów szaty roślinnej parku należą torfowiska. Spotkać tu można trzy typy torfowisk: niskie, przejściowe i wysokie. Dawniej na terenie parku występowało wiele obszarów bezodpływowych, do których należały m.in. Bagno Buzornica i Bagno Sołtysy. Niestety zostały one w znacznej mierze odwadniane, przez rowy melioracyjne.

 

Wspieraj Żeglarstwo!

Wspieraj Żeglarstwo

Witryna wykorzystuje analityczne i profilujące pliki cookie, zarówno własne jak i stron trzecich, w celu świadczenia usług zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez Ciebie podczas nawigacji po sieci oraz zbierania statystyk poprzez system Google Analytics. Jeśli kontynuujesz korzystanie z Witryny wybierając jej dowolny element, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie.
Dalsze informacje Ok