Klub Żeglarski - CHEŁM.

Nadzwyczajne Walne Zebranie

I termin - 9 grudnia 2018 roku, godzina 13.00

II termin – w przypadku braku kworum podczas pierwszego terminu, zostanie ogłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem