Klub Żeglarski - CHEŁM.

Ahoj, niestety zmuszeni jesteśmy odwołać jutrzejsze Walne Zebranie. Przepraszamy. O nowym terminie powiadomimy wkrótce.