Klub Żeglarski - CHEŁM.

Zapraszamy na kursy żeglarskie, przygotowujące do samodzielnego prowadzenia
jachtu żaglowego oraz do zdania egzaminu na patent

ŻEGLARZA JACHTOWEGO.

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, realizowane jest według programu szkolenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Rozpoczęcie kursu - 27.04.2019 roku, miejsce - stanica Klubu nad jeziorem Białym, egzamin - koniec czerwca lub pierwszy tydzień lipca. Ilość miejsc ograniczona.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną kadrę posiadającą odpowiednie uprawnienia instruktorskie. Pieczę nad przygotowaniem i realizacją programu sprawuje klubowy instruktor - Sławomir Kowalczyk (tel. 510 280 022).

Zajęcia praktyczne odbywają się na jachtach: Sportina 682, Ellf 550, Omega

Miejsce szkolenia: stanica Klubu nad jeziorem Białym w Okunince.

Godziny zajęć: 930 - 1700 (z przerwą na obiad)

Kurs kończy się egzaminem na patent żeglarza jachtowego.

Koszt kursu - 800 zł, młodzież ucząca się do 20 roku życia - 700 zł.
Opłata za egzamin - 250zł, wydanie patentu - 50zł.
Uczniowie którzy nie ukończyli 26 roku życia otrzymują 50% zniżki na opłaty egzaminacyjne oraz wydanie patentu.

Zapisy przyjmujemy cały rok, za pośrednictwem formularza kontaktowego.