Klub Żeglarski - CHEŁM.

26 marca 2017 roku Walne Zebranie uchwaliło zmiany w obowiązującym Statucie Klubu oraz innych uregulowaniach wewnętrznych. Treść powstałych dokumentów znajdziecie w menu KLUB. Zapraszamy do lektury!

Z uwagi na zmiany w składce członkowskiej i obowiązujących świadczeniach osobistych, wyjątkowo termin opłacania składki podstawowej oraz składania oświadczeń pracy za rok 2016, uchwałą Walnego Zebrania został przedłużony do 30 kwietnia 2017.