Klub Żeglarski - CHEŁM.

06 marca 2018 w Teatrze Muzycznym w Lublinie odbyła się uroczysta gala Kuriera Lubelskiego, będąca finałem plebiscytu "Człowiek Roku 2017".

W tym roku zgłoszenia przyjmowane były w czterech kategoriach: Kultura, Działalność Społeczna i Charytatywna, Samorządność i Społeczność Lokalna oraz Biznes.

Drodzy żeglarze, sympatycy żeglarstwa i szant!

23 września 2017 roku o godz. 17.00 po mamy przyjemności zaprosić Was na siódmą już edycję Chełmskiego Festiwalu Szantowego. Jak zawsze będzie to wieczór pełen niesamowitych wrażeń.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd Klubu Żeglarskiego CHEŁM zwołuje Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym w dniu 20 sierpnia 2017 roku w Stanicy Klubu o godzinie 11.30 - pierwszy termin, 12.00 - drugi termin.

W najbliższą niedzielę tj.  04.06.2017  o godz. 11.00 zapraszamy do wspólnej zabawy nad j. Białym na RODZINNYM PIKNIKU ŻEGLARSKIM z okazji DNIA DZIECKA.

Celem pikniku jest kształtowanie postaw charakteryzujących się dobrowolnym i aktywnym działaniem na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu, podnoszenie kompetencji z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa na wodzie.

W programie m.in.:

26 marca 2017 roku Walne Zebranie uchwaliło zmiany w obowiązującym Statucie Klubu oraz innych uregulowaniach wewnętrznych. Treść powstałych dokumentów znajdziecie w menu KLUB. Zapraszamy do lektury!

Z uwagi na zmiany w składce członkowskiej i obowiązujących świadczeniach osobistych, wyjątkowo termin opłacania składki podstawowej oraz składania oświadczeń pracy za rok 2016, uchwałą Walnego Zebrania został przedłużony do 30 kwietnia 2017.

Działając na podstawie §27 Statutu, Zarząd Klubu Żeglarskiego - CHEŁM uprzejmie zawiadamia o zwołaniu w trybie zwyczajnym corocznego Walnego Zebrania członków Klubu. Zebranie odbędzie się w Chełmskim Domu Kultury przy Placu Tysiąclecia 1 w Chełmie, w dniu 26 marca 2017r. (niedziela) o godz. 10.30 – I termin i o godzinie 11.00 – II termin.